Файловете трябва да бъдат по-малки от 4 MB.
Разрешени разширения на файлове: png gif jpg jpeg.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: mov avi flv mp4.