Управляваме безопасността на храните в контекста на алергенните вещества

Ние разработихме програма за намаляване на алергените. В допълнение, въведохме в действие специфична система за управление и работа с алергени. Тази система ни помогна да въведем в производството подобрения, свързани със специфичните особености на алергените и да ги намаляваме непрекъснато при производството на продуктите.