Система за ранно управление на риска

Система за управление на риска ни помага да разпознаваме рисковете за безопасността на храните и да вземаме съответните предварителни мерки за избягването им.