Сертификати от независимо признати институции

Ние си сътрудничим с Глобалната Инициатива за Безопасност на Храните – международно обединение на компании и НПО (Неправителствени организации) от световен мащаб, което работи за непрекъснато подобряване на стандартите за безопасност на храните. Целта на това обединение е непрекъснато да подобряваме своите стандарти за безопасност на храните съгласно с най-високите норми в индустрията. В допълнение, в нашите фабрики регулярно се провеждат одити от AIB, международно призната организация за одит, както и от видни експерти от хранителната индустрия. Всички наши производствени фабрики преминават GFSI и AIB проверки и сертификация.