Свежест

  • Избираме с помощта на експерти в каква опаковка да ти поднесем продукта, за да запазим максимално неговата свежест
  • Избираме най-добрите непрозрачни опаковки, които предпазвт от въздух, светлина и влага
  • Тестваме редовно опаковките в лаборатории
  • Гарантираме, че вкусът на нашите снаксове няма да се промени в срока на годност  при правилно съхранение