Производствени фабрики с високи стандарти

Всички наши производствени фабрики отговарят на най-високите изисквания и благодарение на това са наградени със сертификати BRC и IFS.