Порция

Количеството може да се окаже по-големият препъни камък за нашата форма от видовете храни, които приемаме.

 

Повечето от хората, които успешно контролират теглото си, не преяждат и контролират размера на порциите, които хапват.  

Схващането, че приемането на определени храни и избягването на други, е по-важно за контролирането на теглото, отколкото консумирането на по-малки количества храна като цяло, не е принцип, на който се основава балансираното хранене. Общият брой на приетите калории спрямо нашия индивидуален двигателен режим и особености са от по-съществена важност, както и качеството на приетата храна.

 

Препоръчителните стойности за хранителен прием се разработват от експерти в областта на здравеопазването, и варират в зависимост от възраст, пол и двигателен режим на всеки от нас.

 

     

  Възраст (години)   Физическа активност Средни енергийни потребности
Мъже  Жени
МДж/ден Ккал/ден МДж/ден Ккал/ден
19-30 ниска 11,3 2710 8,5 2041
умерена 12,8 3071 9,7 2313
висока 14,3 3432 10,8 2586
31-60 ниска 10,8 2583 8,3 1988
умерена 12,2 2927 9,4 2252
висока 13,7 3272 10,5 2518
61-75 ниска 9,1 2181 7,5 1792
умерена 10,3 2472 8,5 2030
75+ ниска 8,8 2111 7,4 1764
умерена 10,0 2393 8,4 1999