Натурален вкус

Нашите потребители все по-често търсят хранителни продукти, които са приготвени с естествени аромати. По тази причина, от 2009г. насам използваме само натурални аромати във всички нови продукти с нашите марки, които разработваме и пускаме на пазара. На голяма част от съществуващите ни до този момент продукти променихме рецептите и използваме също натурални аромати.Днес  повече от половината ни продукти са приготвени изцяло с натурални аромати.