Комуникация с потребителите

Като производител на хранителни продукти ние носим отговорност към нашите потребители в три направления: здравословно и пълноценно хранене, качество на продуктите и безопасност на храните, и свързаната с тях прозрачност на информацията и комуникацията.

Ние сме отговорни към начина, по който комуникираме с нашите потребители. Нашите усилия включват:
 • Даваме информация и осигуряваме прозрачност
 • Прилагаме ясна политика на изписване на съставките върху етикетите на продуктите
 • Подкрепяме активности за здравословен начин на живот
 • Прилагаме ясна политика на етикетирането на продуктите 
 • Подписали сме Европейската харта да не рекламираме за деца под 12-годишна възраст, ако продуктите не отговарят на изискванията за пълноценно хранене

Прозрачност в излагането на хранителната информация на етикетите

Представяме пълна и прозрачна информация за хранителните стойности и съдържание на опаковките на нашите продукти, освен това следваме ясни правила за деклариране на продуктите. Работим върху поставяне на „Големите 5”- петте основни хранителни показатели върху лицето на опаковките.

За нас отговорният маркетинг е задължителен

Ние се присъединихме и подписахме Европейската харта на Европейската Асоциация на  Производителите на Снаксове (ESA). ЕАПС (ESA) подкрепя изискванията на ЕС и се ангажира със спазването им, за да спомогне потребителите да имат избора на по-здравословни снаксове, и да съдейства за развиването на по-здравословни навици сред децата.В рамките на хартата, подписана от ЕАПС (ESA) ние се ангажираме да не рекламираме пряко за деца под 12-годишна възраст по телевизията, в печатни издания или Интернет, освен ако продуктите не отговарят на следните критерии:a) Или да отговарят на всички изисквания (изискването касае данните за 1 порция) или

б) да сме постигнали поне 25% намаляване съдържанието на един от основните хранителни елементи в тези продукти:
 • Калории
 • Общо количество мазнини
 • Наситени мастни киселини
 • Натрий
 • Добавена захар

За целите на измерването, намалението се прилага спрямо рецептата за продуктите от 2004 г. Това е годината, в която СЗО ( Световната Здравна Организация) създаде Глобална Стратегия за Здраве, Хранене и Физическа Активност, с цел да въздейства на производителите на хранителни продукти да предприемат действия за подобряване хранителните показатели на продуктите. В допълнение, ние няма да се ангажираме с никакви търговски комуникации, свързани със снакс продукти в началните училища, освен в случаите, когато са с образователна цел, и са изрично изискани или съгласувани с училищната администрация.

Избор

Ние предлагаме на всеки потребител широка гама солени и безсолни снаксове, такива с намалено съдържание на мазнини и с ниско съдържание на мазнини, в различни размери на опаковките и брой порции в тях.

Нашите планове за бъдещето

 • Да увеличим допълнително употребата на HOSO (слънчогледово олио с високо съдържание на ненаситени мастни киселини) при приготвянето на чипс и специалитети
 • Да увеличим броя на продуктите с намалено съдържание на сол и мазнини
 • Да доразвием прозрачността в комуникацията с нашите потребители като добавим на лицето на всички опаковки информацията за съдържанието на хранителни вещества в порция от 30г за съответния продукт
 • Да разработим повече опаковки за единична консумация с малки порции