Качествени суровини

  • Избираме внимателно своите доставчици
  • Следим за използваните суровини и материали при отглеждането на реколтата
  • Купуваме само свежи продукти за приготвянето на хрупкавите ни снаксове
  • Тестваме суровините в проверени лаборатории
  • Съхраняваме всички съставки при строго контролирани условия