За нас отговорният маркетинг е задължителен

Ние се присъединихме и подписахме Европейската харта на Европейската Асоциация на  Производителите на Снаксове (ESA). ЕАПС (ESA) подкрепя изискванията на ЕС и се ангажира със спазването им, за да спомогне потребителите да имат избора на по-здравословни снаксове, и да съдейства за развиването на по-здравословни навици сред децата.В рамките на хартата, подписана от ЕАПС (ESA) ние се ангажираме да не рекламираме пряко за деца под 12-годишна възраст по телевизията, в печатни издания или Интернет, освен ако продуктите не отговарят на следните критерии:a) Или да отговарят на всички изисквания (изискването касае данните за 1 порция) или

б) да сме постигнали поне 25% намаляване съдържанието на един от основните хранителни елементи в тези продукти:
  • Калории
  • Общо количество мазнини
  • Наситени мастни киселини
  • Натрий
  • Добавена захар

За целите на измерването, намалението се прилага спрямо рецептата за продуктите от 2004 г. Това е годината, в която СЗО ( Световната Здравна Организация) създаде Глобална Стратегия за Здраве, Хранене и Физическа Активност, с цел да въздейства на производителите на хранителни продукти да предприемат действия за подобряване хранителните показатели на продуктите. В допълнение, ние няма да се ангажираме с никакви търговски комуникации, свързани със снакс продукти в началните училища, освен в случаите, когато са с образователна цел, и са изрично изискани или съгласувани с училищната администрация.