Безопасност на храните

Като производител на хранителни продукти ние носим отговорност към нашите потребители в три направления: здравословно и пълноценно хранене, качество на продуктите и безопасност на храните, и свързаната с тях прозрачност на информацията и комуникацията.

Ние правим всичко възможно, за да гарантираме най-високи стандарти за качество и безопасност на храните чрез:
  • Глобалната Инициатива за Безопасност на Храните
  • Адекватна система за управление на риска
  • Действаща политика за намаляване на алергените
  • AIB одит
  • Фабрики с най-високи стандарти на хигиена и сигурност

Система за ранно управление на риска

Система за управление на риска ни помага да разпознаваме рисковете за безопасността на храните и да вземаме съответните предварителни мерки за избягването им.

Сертификати от независимо признати институции

Ние си сътрудничим с Глобалната Инициатива за Безопасност на Храните – международно обединение на компании и НПО (Неправителствени организации) от световен мащаб, което работи за непрекъснато подобряване на стандартите за безопасност на храните. Целта на това обединение е непрекъснато да подобряваме своите стандарти за безопасност на храните съгласно с най-високите норми в индустрията. В допълнение, в нашите фабрики регулярно се провеждат одити от AIB, международно призната организация за одит, както и от видни експерти от хранителната индустрия. Всички наши производствени фабрики преминават GFSI и AIB проверки и сертификация.

Управляваме безопасността на храните в контекста на алергенните вещества

Ние разработихме програма за намаляване на алергените. В допълнение, въведохме в действие специфична система за управление и работа с алергени. Тази система ни помогна да въведем в производството подобрения, свързани със специфичните особености на алергените и да ги намаляваме непрекъснато при производството на продуктите.

Нашите планове за бъдещето

  • Да увеличим допълнително употребата на HOSO (слънчогледово олио с високо съдържание на ненаситени мастни киселини) при приготвянето на чипс и специалитети
  • Да увеличим броя на продуктите с намалено съдържание на сол и мазнини
  • Да доразвием прозрачността в комуникацията с нашите потребители като добавим на лицето на всички опаковки информацията за съдържанието на хранителни вещества в порция от 30г за съответния продукт
  • Да разработим повече опаковки за единична консумация с малки порции